Lite bättre bilder av fåglar, tagna under 2000-talet.
Kamera är Hasselblad och Nikon.

Knölsvan
Knölsvan
Vigg (Aythya fuligula)
Vigg (Aythya fuligula)
Gräsand (Anas platyrhynchos) i Årstaviken
Gräsand (Anas platyrhynchos) i Årstaviken
Korpar (Corvus corax) i Hälsingeskogen
Korpar (Corvus corax) i Hälsingeskogen
Knölsvan (Cygnus olor) i Årstaviken
Knölsvan (Cygnus olor) i Årstaviken

Fågelbilder av sämre kvalitet, som skall bytas ut. 

Blåmesunge
Blåmesunge
Större hackspett
Större hackspett
Kanadagås ( Branta canadensis9
Kanadagås ( Branta canadensis9