Att göra;
Förutom Löngdskidåkning och skidåkning i backarna kan man gör amycket annat.

Hundspann, Tolka efter vesslaSnöskovandra
Rida
Snöskoter
snowkite
Nöjen, dans, fiske, jakt, shopping

Ledkryss
Ledsystemet i fjällen
Det statliga ledsystemet består av cirka 550 mil markerade leder, varav 225 mil i Norrbotten och 194 mil i Jämtland. Broar, rastskydd och roddbåtar innefattas också i det statliga ledsystemet. Förutom de statliga lederna finns ett ledsystem på totalt cirka 250 mil runt samhällen och turistanläggningar i fjällregionen.
Vinterlederna
Vinterlederna är markerade med stolpar med ett rött kryss i toppen, så kallade ledkryss, som står med 40 meters mellanrum. Två kryss på en stolpe markerar att leden ändrar riktning. Några få sträckor har ruskor, röda vägkäppar med reflexer, som markering. Ruskor används också när vinterlederna går över sjöar och vattendrag.