Härjedalen
130.000 invånare
11.000 km2
Största sjö; Svegsjön 63,5 kvkm
Största älv; Ljusnan 443 km lång.

Foto:TC Foto:TC

Brunbjörn
(Ursus Ursus)

Rött kaneläpple

Väsen: Manbjörnen
Ämne: Palladium

 

Foto: Snott Foto: Snott

Fjällvickerblåvinge
(Albulina orbitulus)

Kungsörn
(Aguila chrysateos)

Helagsfjället
1797 m
Anåfjället 1332
Sonfjället 1277

Foto: Snott Foto: Snott

Fjällviol
(Viola biflora)

Röding med flötgröt

Tännäsögongnejs

 

Foto: Snott Foto: Snott

Fönsterlav
 

Foto: Snott Foto: Snott

Harr
(Thymallus Thymallus)

Guldkremla
(Russula aurea)

Sonfjället från Landsvägen.  Foto: TC
Sonfjället från Landsvägen. Foto: TC