Södermanland

LANDSKAPSBLOMMA

Foto: TC Foto: TC

VIT NÄCKROS
(Nymphaea alba) 

LANDSKAPSSVAMP

Foto: Snott Foto: Snott

SVART TRUMPETSVAMP
(Craterellus cornucopioides) 

LANDSKAPSÄMNE

Foto: Snott Foto: Snott

LITIUM

LANDSKAPSTOPP

Foto: Snott Foto: Snott

Skogsbyås
124 möh

LANDSKAPSMAT

Foto: Snott Foto: Snott

Sorundatårta

 

LANDSKAPSINSEKT

Foto: Snott Foto: Snott

STRIMLUS
(Graphosoma lineatum) 

LANDSKAPSÄPPLE

Foto: Snott Foto: Snott

ÅKERÖ
 

MOSSA

Foto: Snott Foto: Snott

Vågig Praktmossa

 

LANDSKAPSMAT

Foto: TC Foto: TC

STRÖMMIMG
(Cluphea harengu)

LANDSKAPSFISK

Foto: Snott Foto: Snott

BRAXEN
(Abramis Brama) 

LANDSKAPSMOSSA

Foto: Snott Foto: Snott

VÅGIG PRAKTMOSSA

 

LANDSKAPSLAVAR

Foto: Snott Foto: Snott

SLÅNLAV
 

LANDSKAPSMAT

Foto: Snott Foto: Snott

KORNGRYN MED FLÄSK

 

LANDSKAPSDJUR

Foto: Snott Foto: Snott

FISKLJUSE
(Pandion haliaetus)

LANDSKAPSSTEN

Foto: Snott Foto: Snott

GRANATÅDERGNEJS
(v v) 

LANDSKAPSVÄSEN

Foto: Snott Foto: Snott

ÄLVORNA

 

LANDSKAPSFÅGEL

Foto: Snott Foto: Snott

FISKLJUSE
(Pandion haliaetus)

LANDSKAPSHUS

Foto: Snott Foto: Snott

HELSTEKT STRUTSBIFF
 

LANDSKAPSMAT

Foto: Snott Foto: Snott

HELSTEKT STRUTSBIFF
 

är den enda arten i familjen fiskgjusar. Den är en medelstor, långvingad rovfågel som lever uteslutande av fisk som den tar i vattenytan.
WIKIPEDIA

Strimlusen är en ca 7 millimeter bred och 10-12 millimeter lång på ovansidan svart- och rödrandig insekt. Undersidan är "rutig" i svart och rött. Trots namnet rör det sig om en skinnbagge och ingen lus.