SKÅNE

LANDSKAPSVAPEN

HERTIG

KARTA

FLAGGA

H.K.H. Prins Oscar
H.K.H. Prins Oscar

WIKIPEDIA
Folkmängd    1 375 278 (2019-12-31)
Befolkningstäthet    126 invånare/km²

Foto: Snott Foto: Snott
LANDSKAPSDJUR    
Kronhjort (
Cervus elaphus)
Artdatabankens status: Livskraftig
Artdatabankens trend: Finns framförallt i södra Sverige, men även på många platser i norr. Både utbredning och antal ökar.
Hot: Jakt
Fakta: En fullvuxen hane kan ha en mankhöjd på 150 cm.
Foto: Snott Foto: Snott

LANDSKAPSFÅGEL
Röd glada (Milvus milvus)

En rovfågel tillhörande familjen hökartade rovfåglar. Fram till mitten av 1800-talet var röd glada allmänt förekommande i hela Västeuropa och i södra Skandinavien. Under 1900-talet minskade den kraftigt på många håll och förekommer därför idag lokalt i Västpalearktis. Wikipedia

LANDSKAPSFISK
Ål

Europeisk ål, ofta benämnd enbart ål, är en långsträckt strålfenig fisk inom familjen Anguillidae.
Ålfiskar har en säregen anatomi och livscykel. 

Foto: Snott Foto: Snott
Landskapsträd
Pil (Salix)
Videsläktet eller pilsläktet är ett släkte i familjen videväxter, och växer som träd, buskar, ris eller örtlika dvärgbuskar. Träden i släktet kallas normalt pilträd, medan de mer buskliknande arterna oftast kallas vide. Wikipedia
 
Foto: TC Foto: TC

LANDSKAPSBLOMMA
Prästkrage (Leucanthemum vulgare)

Beskrivning. Prästkrage är en flerårig ört med oftast ogrenad stjälk som kan bli omkring sju decimeter hög. Bladen är enkla och spatellika, i kanten grovsågade. Prästkrage blommar i juni-juli. Blomkorgen sitter ensam i stjälkens topp och har vita tunglika strålblommor ("prästkragen") och gula rörlika diskblommor.
Artdatabankens status: Livskraftig

LANDSKAPSÄPPLE
Aroma Äpple

Malus domestica 'Aroma'
Välkänd, svensk sort som ger gulgröna äpplen med röd solsida. Har ett fint, fast fruktkött med en sötsyrlig smak. Frisk sort. Kan lagras fram till jul.

LANDSKAPSRÄTT I
Äggakaka


 

Bokskogslöparen är långsträckt med långa, slanka ben. Kroppsfärgen är svart, men starkt blåaktigt metallglänsande. Täckvingarna har rader med en grovkornig skulptur. Arten blir 25–38 millimeter lång

LANDSKAPSSVAMP
 

LANDSKAPSMOSSA
Skuggssprötmossa
,
Växer vanligen i luckra, gröna eller gulgröna mattor. Ofta är skott och grenspetsar blekare än resten av skottet. Årsskotten är 4-8 cm långa, uppstigande och ibland nästan trädlika på grund av basala skottpartier utan grenar. De är fjädergrenade och ändarna på grenar och stam är ofta gradvis avsmalnande och böjda nedåt. 

Foto: TC Foto: TC

LANDSKAPSSTEN 
Flinta

Flinta är en bergart som till stor del består av kiseldioxid och har ett relativt glaslikt utseende. Den sydskandinaviska flintan brukar till färgen vara mörkgrå, blå, svart eller mörkbrun. Vid vittring får flintan genom vattenförlust en vit skorpa, som av humusämnen i jorden kan färgas röd, brun eller gul.

HÖGSTA VATTENFALL
Hallamölla
är Skånes största och högsta vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på ca 23 meter. I fem olika forsar faller vattnet och utgör ett naturligt vandringshinder för havsöringen när den vill uppströms för att leka.

Magleröd, Söderåsen
I närheten av Magleröd på Söderåsen ligger nämligen Skånes högsta punkt, 212,2 meter över havet. När man vandrar Skåneleden mellan Gålarp och Magleröd, då passerar man alldeles nära.

LANDSKAPSMETALL
Aluminium.

Aluminium framställs av bauxit (lerjord), som innehåller mellan 50 % och 60 % aluminiumoxid.
Först tas ren aluminiumoxid fram genom en kemisk process. Aluminiumoxiden löses upp och elektrolyseras vid hög värme, så kallad smältelektrolys, i en speciell ugn.