HÄRJEDALEN

LANDSKAPSVAPEN

Landskapsvapen
Landskapsvapen

HERTIGIG

Prins Oscar
Prins Oscar

KARTA

FAKTA
Runt 10000 innevånare och det är lika med en innevånare per kvadratkilometer.
Landest mest glesbefolkade landskap.
Största stad; Sveg

Foto:TC Foto:TC

LANDSKAPSDJUR
Brunbjörn 
(Ursus Ursus)
Här fotograferad från gömsle hos Vargas Vildmarkslodge, 2008.
Fler björnbilder här; LÄNK

LANDSKAPSFÅGEL
Kungsörn

(Aguila chrysateos)

LANDSKAPSFISK
Harr

(Thymallus Thymallus)

Foto: TC Foto: TC
LANDSKAPSTRÄD
Tall
(Pinus sylvestris)

LANDSKAPSBLOMMA
Mosippa & Fjällviol


 

LANDSKAPSÄPPLE
Rött Kaneläpple

 

LANDSKAPSMAT
Harr

 

LANDSKAPSINSEKT
Fjällvickerblåvinge

(Albulina orbitulus)

HÖGSTA VATTENFALL
Sångbäcksfallet

 

LANDSKAPSSVAMP
Guldkremla 
(Russula aurea)

LANDSKAPSMOSSA
Skogslummermossa

LANDSKAPSSTEN
Tännäsögongnejs


 

Helagsfjället 1797 möh
Anåfjället 1332 möh
Sonfjället 1277 möh
Hovdefjället

Sonfjället från Landsvägen.  Foto: TC
Sonfjället från Landsvägen. Foto: TC