JÄMTLAND

Yta: 33 800 km2 
Invånare (31/12 2019): 117 688 
Befolkningstäthet (31/12 2019): 3,48 inv/km2
Största stad (tätort): Östersund

LANDSKAPSVAPEN

HERTIG

Kung Carl XVI Gustav
Kung Carl XVI Gustav

KARTA 

LANDSKAPSDJUR 
Älg
LANDSKAPSFÅGEL   
Hökuggla
Foto: TC Foto: TC
LANDSKAPSFISK
Öring
Foto: TC Foto: TC
LANDSKAPSTRÄD
Asp (Populus tremula)

Asp är ett snabbväxande träd i poppelsläktet, familjen videväxter. Det förekommer i tempererade Europa och österut till Kina och Japan, samt ett isolerat bestånd i Nordafrika, i Algeriet. Asp finns i hela Sverige upp till trädgränsen och är den enda arten i släktet som betraktas som naturligt förekommande i landet. 
Wikipedia
LANDSKAPSBLOMMA
Brunkulla
LANDSKAPSÄPPLE
Rödluvan
Foto: TC Foto: TC
LANDSKAPSRÄTT
Recept: Älggryta

LANDSKAPSINSEKT
Stormhattshumla

LANDSKAPSSVAMP
Blodriska

LANDSKAPSMOSSA
Piprensarmossa

LANDSKAPSSTEN
Täljsten

HÖGSTA VATTENFALL
Tännforsen 
är ett vattenfall beläget i Åre kommun, Åre distrikt (socken), i västra Jämtland. Fallet är Sveriges största, med en total fallhöjd på 37 meter varav en lodrät fallhöjd på 26 meter. Tillsammans med bredden på 60 meter ger detta en lodrät fallyta på ca 1 560 kvadratmeter.
Tännforsen är ett av Jämtlands mest besökta turistmål och är ett av Jämtlands få outbyggda vattenfall. Forsen hotades av kraftverksutbyggnad, främst under 1940-talet, men räddades genom den kraftfulla folkopinionen mot exploateringen. Idag är Tännforsen och området omkring klassat som ett naturreservat och Natura 2000-område.

HÖGSTA BERG
Storsylen

LANDSKAPSSTJÄRNA

STJÄRNBILD

LANDSKAPSLAV
Skrovellav 
(Lobaria scrobiculata) är en lav som hör till släktet lunglavar. Dess vetenskapliga artepitet scrobiculata kommer av scrobiculatus som har uttytts som "smågropig". Ovansidan på skrovellavens bål är också ojämnt bucklig, därav lavens namn. I Sverige är skrovellav utsedd till landskapslav för Jämtland.

GRUNDÄMNE

STÖRSTA STAD

STÖRSTA SJÖ

LANDSKAPSVÄSEN