NORRBOTTEN

LANDSKAPSVAPEN

HERTIG/HERTIGINNA

KARTA 

LANDSKAPSDJUR 
Lavskrika
LANDSKAPSFÅGEL   
Sångsvan
LANDSKAPSFISK
Siklöja
Foto: TC Foto: TC
LANDSKAPSTRÄD
Rönn

Rönn, Sorbus aucuparia, är ett träd inom familjen rosväxter. Dess löv, blomning om våren och röda bär på hösten är karaktäristiska och lätt identifierbara tecken. Blomning och bär liknar den nära släktingen oxelns, men löven skiljer sig markant mellan arterna genom att rönnen har små, sågtandade och parbladiga uddblad på ett enda lövfäste. Oxelns löv liknar ekens, men är mörkare gröna och ludna på undersidan.
Rönnen blir aldrig särskilt stor och är, som Linné skrivit, "ett träd, som icke blir gammalt". Den växer snabbt men blir sällan mer än 50-60 år. Wikipedia
LANDSKAPSBLOMMA
Åkerbär
LANDSKAPSÄPPLE
Silva
LANDSKAPSRÄTT
Pitepalt

LANDSKAPSINSEKT
Praktsammetslöpare

LANDSKAPSSVAMP
Stenmurkla

LANDSKAPSMOSSA
Gul Parsollmossa

LANDSKAPSSTEN
gabbro

HÖGSTA VATTENFALL
Linafallet

HÖGSTA BERG

LANDSKAPSSTJÄRNA

STJÄRNBILD

LANDSKAPSLAV

GRUNDÄMNE

STÖRSTA STAD

STÖRSTA SJÖ

LANDSKAPSVÄSEN