Tyresta nationalpark

Bara två mil från miljonstaden Stockholm kan du få uppleva en riktigt gammal skog. Med hundraåriga tallar, tysthet och glittrande skogstjärn.
Genom att följa någon av lederna från exempelvis Tyresta by eller Stensjödal så kommer du snabbt in i urskogen. Dessa uråldriga skogar är alltmer ovanliga och Tyresta är det största urskogsområdet söder om Dalälven. Här möter du gamla knotiga tallar och högresta granar. Döda hålträd, växande ungträd och stabila jättar ger livsrum åt en mångfald av arter. Tyresta är tjäderns och ugglans rike.

Ängsö

Ängsö nationalpark ligger i Stockholms skärgård, i hjärtat av Roslagen. Ön erbjuder ett vackert odlingslandskap med blommande slåtterängar, beteshagar och hamlade träd.