Söderåsen är en urbergshorst och nationalpark i nordvästra Skåne, i kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv och Åstorp. På Söderåsen finns Skånes högsta punkt: 212 m ö.h. Åsen sträcker sig från Röstånga i sydost till Åstorp i nordväst. Skånes högst belägna kyrkby Stenestad ligger mitt på åsen, 180 meter över havet.
Utmed den branta nordöstsluttningen finns kanjonliknande dalgångar som Skäralid och Klöva hallar. Ädellövskog dominerar i dalgångarna och längs åsens sluttningar. Naturbetesmarker med ljunghedar och torrängar tillsammans med kärr och mossmarker bidrar till ett varierat landskap. Flera naturområden på Söderåsen är skyddade, förutom nationalparken även naturreservaten Hjorthagen Wrams Gunnarstorp, Klöva hallar, Åvarp, Åvarps fälad, Hallabäckens dalgång, Traneröds mosse och Nackarp. Strax norr om nationalparken ligger strövområdet Klåveröd. Skåneleden (ledavsnittet Ås till åsleden) samt Söderåsleden följer Söderåsen hela vägen från Åstorp till Röstånga. På Söderåsens sydliga backar ligger de två strövområdena Finnstorp och Smedjebacken. Utanför Stenestad ligger parkanläggningen Stenestad park.
Namnet skrevs 1505 Sønderaas och har givits av invånarna i Norra och Södra Åsbo härader norr om åsen.[2]
https://visitsoderasen.se/2018/04/17/maglerod-pa-toppen-av-varlden-eller-atminstone-skane/