UPPLAND

LANDSKAPSVAPEN

HERTIG/HERTIGINNA

KARTA 

LANDSKAPSDJUR 
Havsörn
Foto: Snott Foto: Snott
LANDSKAPSFÅGEL   
havsörn
LANDSKAPSFISK
Asp
LANDSKAPSTRÄD
Alm
LANDSKAPSBLOMMA
kungsängslilja
LANDSKAPSÄPPLE
Bergius
Foto: TC Foto: TC
LANDSKAPSRÄTT
Ångbåtsbiff

LANDSKAPSINSEKT
Cinnoberbagge

LANDSKAPSSVAMP
Karl Johan

LANDSKAPSMOSSA
Aspfjädermossa

LANDSKAPSSETN
Hälleflinta

Hälleflinta är en metamorf bergart som i huvudsak består av en tät och finkornig form av leptit. Dess färg är mörkare eller ljusare brun eller brungrå till nästan svart. Den mörkare varianten kan ibland i hög grad likna flinta, som den dock lätt kan skiljas från genom smältundersökning. Vid söndervittring blir hälleflintan ljusgrå eller gråvit, och i regel är den mycket klyftad och går lätt sönder i oregelbundna, skarpkantade stycken. Somliga typer visar tydlig skiffrighet och övergår i hälleflintsskiffer. Ibland är hälleflintan porfyrisk på grund av förekommande kvarts- och fältspatkorn. [1]

HÖGSTA VATTENFALL
Brudslöjan i Kråksten

Kråksten ligger cirka fem kilometer öster om Fagersta. Själva vattenfallet hittar du i den sydöstra delen. Det syns från Ängelsbergsvägen som går längs med reservatets södra gräns. Stora delar av året är finns inget vatten i fallet men nu när snön smälter visar det upp sig från sin bästa sida. Vattnet porlar fram i bäcken och kastar sig ut över klippan ner i fallet.

HÖGSTA BERG
Tallmossen

LANDSKAPSSTJÄRNA

STJÄRNBILD

LANDSKAPSLAV

GRUNDÄMNE

STÖRSTA STAD

STÖRSTA SJÖ

LANDSKAPSVÄSEN