Hyskys

VEMDALENS KYRKA
Vemdalens by har uråldriga anor. Kanske har ett litet träkapell funnits i Vemdalen redan under medeltiden, men inga rester av byggnaden har säkert kunnat påvisas. Säkert är dock att en liten träkyrka uppfördes 1624.
Vemdalens nuvarande kyrka stod färdig 1763 och uppfördes av byggmästaren Olof Månberg från Jämtland. Kyrkans interiör ger ett intryck av ljus och rymd, till detta bidrar det höga innertaket och de åtta stora fönstren. Detta intryck är gemensamt för de flesta norrländska 1700-tals-kyrkor till skillnad från många samtida monument i södra och västra Sverige där arkitektur och måleri ofta har en mer allvarlig prägel. Kyrkans åttkantiga form liksom de åtta stora fönstren kan vara en symbol för himmelriket. Talet sju anses som antalet dagar på vilka jorden skapades och åtta som talet för den yttersta dagen, dvs då Guds rike ska bli överallt.